Heeft u te maken met een omvangrijk aantal vonnissen of overige titels die in eerder stadium oninbaar waren?

Helix Intelligence is een IT-gedreven organisatie die geldstromen realiseert door het organiseren, activeren en (her)executeren van eerder oninbare vonnissen en overige titels.

Hoe doen we dat?

Vonnissen en overige titels zijn waardepapieren die een essentieel onderdeel zijn van het executietraject om uitstaande vorderingen te gelde te maken. Belangrijk uitgangspunt hierbij is de organiek van het bewaren en opslaan van deze vonnissen en titels.

Helix vervult een prominente rol in het fysiek en digitaal archiveren van vonnissen. Door onze manier van organiseren wordt inzage verkregen in toekomstige financiële stromen en voldoet u aan de wettelijke vereisten met betrekking tot het bewaren van gegevens. Bovendien beschikken wij altijd over alle relevante documenten.

Vonnissen die niet eerder zijn geïncasseerd moeten op een effectieve wijze worden geactiveerd. Hiervoor is een weloverwogen zorgvuldig ontwikkeld proces noodzakelijk, aangestuurd door een intelligent IT-platform. Tevens zijn diverse koppelingen noodzakelijk met databanken om de juiste beslissingen te nemen in het executietraject.

Helix heeft dit IT-platform ontwikkeld. Hierdoor kunnen wij op volumebasis vonnissen behandelen en deze procesmatig omzetten in een geldstroom. Door gebruik te maken van in- en externe data worden relevante acties bepaald om tot (her)executie over te gaan.

Het executietraject is de uiteindelijke stap om het verschil te maken. Door de hoge mate van automatisering, datakoppelingen en onze ervaring als gerechtsdeurwaarder, is Helix uitstekend voorbereid om de juiste strategie te bepalen om tot (her)executie over te gaan.

Helix heeft hierbij zowel oog voor het belang van de debiteur als de opdrachtgever. Elke debiteur krijgt de mogelijkheid om de vordering alsnog minnelijk te voldoen. Blijft dit uit, dan wordt er vanzelfsprekend daadkrachtig geëxecuteerd.

Indien (he)rexecutie geen optie is, worden vonnissen opgeslagen in ons warehouse en periodiek gemonitoord op verhaalbaarheid.

Voor wie doen we dit?

De dienstverlening van Helix is toegespitst op opdrachtgevers die te maken hebben met een omvangrijk aantal vonnissen of overige titels die in eerder stadium oninbaar waren. Dit kan variëren van incassopartijen, kopers van incassoportefeuilles tot opdrachtgevers uit diverse branches, zoals: telecom, energie, zorg, financiële dienstverlening, pensioenfondsen, waterschappen en woningbouwverenigingen. Helix is voor deze partijen in staat vonnissen of overige titels te organiseren, activeren en te (her)executeren met het doel om op verantwoorde en effectieve wijze geldstromen te realiseren.